ผวจ.กาญจน์ สั่งปิดด่านเจดีย์สามองค์ 14 วัน สกัดโควิด-19 ระบาดจากเมียนมา

219

ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี เซ็นสั่งปิดชายแดนด่านเจดีย์สามองค์ 14 วัน ป้องกันโควิด-19 ข้ามฝั่งมาระบาด หลังพบหนุ่มจากพญาตองซูวัย 17 ปี ติดโควิด-19 รายแรก ด้านทหารตรึงชายแดนเข้มสกัดลักลอบเข้าเมือง

จากเมื่อเวลา 1 ทุ่ม วันที่ 21 ก.ย.63 ที่ผ่านมา ทางการอำเภอพญาตองซู ประเทศเมียนมา ที่มีชายแดนติดกับจุดผ่อนปรนชั่วคราว บ้านพระเจดีย์สามองค์ หมู่ 9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ได้ตรวจพบว่า นายโอ๊ก กะ โทน อายุ 17 ปี ที่อาศัยอยู่หมู่บ้านยัวติ๊ด ห่างจากตัวอำเภอพญาตองซู ออกไปประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเริ่มมีอาการป่วยตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย.63 และได้มาพบแพทย์ที่คลินิกแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.พญาตองซู ซึ่งคณะแพทย์ สงสัยว่านายโอ๊ก กะ โทน มีอาการคล้ายคนติดเชื้อโควิด-19 จึงประสานให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิ นำตัวนายโอ๊ก กะ โทน ไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาล จะอินสะจี จ.พะอาน เมืองหลวงของรัฐกะเหรี่ยง ผลการตรวจหาเชื้อเป็นบวก ทางการอำเภอพญาตองซูได้ทำการสอบสวน พบผู้สัมผัสใกล้ชิด จำนวน 33 ราย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่มูลนิธิของพญาตองซู ที่นำตัวนายโก๊ะ กะ โทน ไปตรวจหาเชื้อ จำนวน 8 ราย พยาบาล จำนวน 8 ราย และชาวบ้าน จำนวน 17 ราย

โดยทางการฝั่งอำเภอพญาตองซู ประเทศเมียนมา ได้นำตัวทั้งหมดมากักที่บริเวณโรงเรียนระดับชั้นมัธยม เขต หมู่ 1 อ.พญาตองซู ประเทศเมียนมา เป็นเวลา 14 วัน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ตรงข้ามกับซอยพานิช 2 บ้านพระเจดีสามองค์ หมู่ 9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี

ส่วนสถานการณ์บริเวณชายแดนฝั่งไทย เมื่อ 10.00 น. วันที่ 22 ก.ย.63 พ.อ.สิทธิพร จุลปานะ ผบ.ฉก.ลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ ได้สั่งการให้ พ.อ.อนิรุจน์ ดิษฐประชา รอง ผบ.ฉก.ลาดหญ้า ลงพื้นที่ อ.สังขละบุรี ประสานประชุมร่วมกับ นายปกรณ์ กรรณวัลลี นายอำเภอสังขละบุรี นายสุทธิวงศ์ เมฆฉาย ปลัดอาวุโส อ.สังขละบุรี สภ.สังขละบุรี สาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ เพื่อวางแนวทางในการปฏิบัติเพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในเขตพื้นที่รอยต่อชายแดน

หลังการประชุม พ.อ.อนิรุจน์ ดิษฐประชา รอง ผบ.ฉก.ลาดหญ้า พร้อม ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ตชด. ตม. สาธารณสุข ศุลกากร ด่านกักพืช ด่านกักสัตว์ ร่วมลงพื้นที่ จุดผ่อนปรนชั่วคราวทางการค้าบ้านพระเจดีย์สามองค์ เดินทางไปพบปะพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนในพื้นที่ด่านเจดีย์สามองค์ หมู่ 9 ต.หนองลู เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนเข้าใจถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และขอความร่วมมือให้ร้านค้าต่างๆ ที่มีอยู่ปิดร้านเป็นเวลา 14 วัน เริ่มตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป และนอกจากนี้ยังห้ามนำสินค้าเข้า-ออก ตามช่องทางต่างๆ โดยเด็ดขาด ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ ได้เพิ่มกำลังและยุทโธปกรณ์สิ่งกีดขวางทางเข้าออกในทุกช่องทางธรรมชาติและนอกจากนี้ยังได้เพิ่มกำลังในการตั้งตรวจเพื่อป้องกันการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างเข้มข้นอีกด้วยเช่นกัน

ต่อมา เวลา 14.00 น. นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี/ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี มีประกาศคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3719/2563 เรื่อง การระงับใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

อนุสนธิคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 2675/2563 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เรื่องการผ่อนผันการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้า ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี และจุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นั้น

รายละเอียดระบุว่า เนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)(ศบค.) ได้รายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่า เกิดการระบาดระลอกที่ 2 ตั้งแต่วันที่
16 สิงหาคม 2563 จำนวน 580 ราย ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ที่รัฐยะไข่ที่เมืองซิตตเว ซึ่งเป็นเมืองเอก ทั้งนี้ รัฐยะไข่ กำลังเป็นพื้นที่วิกฤติที่สุด จำนวนผู้ป่วยสะสมในพื้นที่เพิ่มอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รัฐบาลสั่งล็อกดาวน์เมืองซิตตเวอย่างไม่มีกำหนด ตั้งแต่วันที่ 20 สิหาคม 2563 ที่ผ่านมา

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) ในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่ติดต่อชายแดนของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และมีช่องทางผ่านแดนที่เป็นช่องทางธรรมชาติ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการเปิด ระงับ หรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ

จังหวัดกาญจนบุรีจึงมีคำสั่ง ดังนี้

1. ระงับการใช้ช่องทางสำหรับการนำเข้า-ส่งออกขนส่งสินค้าและสินค้าผ่านแดน และห้ามเคลื่อนย้ายบุคคล รวมถึงผู้ป่วยเข้ามาทุกกรณี ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และซ่องทางผ่านแดนที่เป็นช่องทางธรรมชาติ โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่โดยเข้มงวด

2. เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรค 2 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ โดยไม่มีเหตุอันสมควรจะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2563 จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 สั่ง ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563.

ข่าว-ไทยรัฐ