ด่วน รถไฟฟ้า BTS งดจอด 14 สถานี ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

80

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส แจ้งว่า รถไฟฟ้าบีทีเอสไม่จอดรับ-ส่งผู้โดยสาร 14 สถานี

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (BTSC) หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) แจ้งว่า บริษัท งดจอดรับส่งผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส ใน 14 สถานี ได้แก่ สถานีอารีย์ สถานีสนามเป้า สถานีอนุสาวรีย์ชัย สถานีพญาไท สถานีราชเทวี สถานีสยาม สถานีชิดลม สถานีเพลินจิต สถานีนานา สถานีอโศก สถานีพร้อมพงษ์ สถานีสนามกีฬาฯ สถานีราชดำริ และสถานีศาลาแดง ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป.

ข่าว-ไทยรัฐ