สะพัด กอร.ฉ. สั่งตรวจสอบสำนักข่าวออนไลน์ อ้างกระทบความมั่นคงรัฐ

119

สะพัดคำสั่ง กอร.ฉ. ให้ตรวจสอบสำนักข่าวออนไลน์ ระงับการออกอากาศ เผยแพร่ และลบข้อมูลบางส่วน อ้างกระทบความมั่นคงของรัฐ ด้าน กอร.ฉ. ยังไม่ตอบธุรกิจโฆษณา

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการเผยแพร่และส่งต่อเอกสาร อ้างคำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง (กอร.ฉ.) เรื่อง ให้ตรวจสอบ และให้ระงับการออกอากาศรายการที่มีลักษณะตามข้อ 2 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ทั้งนี้ สาระสำคัญของคำสั่งดังกล่าวคือ เนื่องจากปรากฏมีการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทางโทรทัศน์ด้วยการนำเสนอเนื้อหารายการบางส่วน จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการ หรือระงับการทำให้แพร่หลาย หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์แล้วแต่กรณีตามหน้าที่และอำนาจ

อย่างไรก็ตาม ในคำสั่งนี้ ยังได้ระบุถึงสำนักข่าวออนไลน์และแฟนเพจเฟซบุ๊กที่จะถูกตรวจสอบและถูกดำเนินการเอาไว้ด้วย

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เร่ิมมีนักวิชาการและอาจารย์ด้านสื่อสารมวลชนแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ ขณะที่สำนักข่าวออนไลน์ต่างๆ ที่ถูกระบุถึงยังคงดำเนินงานอยู่

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังทีมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งรับผิดชอบการแถลงข่าวของ กอร.ฉ. เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของคำสั่งและการดำเนินการ แต่ยังไม่ได้รับคำตอบ สำหรับความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป.

ข่าว-ไทยรัฐ