องค์การนักศึกษา มธ. แถลงประณามเจ้าหน้าที่รัฐ ฉีดน้ำสกัดผู้ชุมนุม

118

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่อนแถลงการณ์ประณามเจ้าหน้าที่รัฐ ฉีดน้ำเพื่อสลายการชุมนุม โดยที่ไม่มีเหตุจำเป็นและไม่ได้แจ้งให้ทราบก่อนดำเนินการ

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์องค์การนักศึกษา และสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอประณามการใช้ความรุนแรงเพื่อปิดกั้นการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนโดยหน่วยงานรัฐ

โดยระบุว่า เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ได้มีความพยายามที่จะปิดกั้นการแสดงออกทางการเมืองอย่างสันติของกลุ่มผู้ชุมนุมในบริเวณท้องสนามหลวง โดยได้มีการนำสิ่งกีดขวางต่างๆ มาปิดกั้นผู้ชุมนุม ทั้งยังปรากฏว่ามีการฉีดน้ำเพื่อสลายการชุมนุมโดยที่ไม่มีเหตุจำเป็น และไม่ได้แจ้งให้ทราบก่อนดำเนินการ ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นละเมิดขั้นตอนสากลในการสลายการชุมนุม ทั้งยังเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนอีกด้วย

องค์การนักศึกษา และสภานักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอประณามการกระทำดังกล่าว และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาแสดงความรับผิดชอบอย่างรวดเร็วและจริงใจ ในการกระทำอันขัดต่อรัฐธรรมนูญและวิถีทางแห่งประชาธิปไตย ทั้งขอเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดปิดกั้นการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนเสีย

“เพราะการเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัว และมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกัน”

เผด็จการจงพินาศ ประชาราษฎรจงเจริญ

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าว-ไทยรัฐ