สมุทรสาครสถานการณ์ไม่นิ่ง พบโควิดเพิ่ม 37 ราย สะสมรวม 16,309 ราย

79

สสจ.สมุทรสาคร รายงานยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ล่าสุดสถานการณ์ยังไม่นิ่ง ตรวจพบเพิ่มอีก 37 ราย เป็นต่างด้าว 3 ราย ส่วนมากพบเป็นคนไทยในโรงพยาบาล มียอดสะสมจำนวน 16,309 ราย

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ที่แพร่กระจายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยยอดล่าสุดเมื่อเวลา 24.00 น.ของวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 37 ราย จำแนกเป็นจากการค้นหาเชิงรุก 3 ราย เป็นแรงงานต่างด้าวทั้งหมด 3 ราย ที่เหลือ เป็นผู้ป่วยจากการตรวจในโรงพยาบาล 34 ราย เป็นคนไทย 22 ราย แรงงานต่างด้าว 12 ราย สำหรับผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมดมีจำนวน 16,309 ราย

ขณะที่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล มีคนไทยที่อยู่ในระหว่างการรักษาอีก 159 ราย แรงงานต่างด้าว 70 ราย และเฝ้าสังเกตอาการอีก 89 ราย และในส่วนที่รักษาหายแล้วกลับบ้านได้เป็นคนไทยรวม 2,560 ราย และต่างด้าว 1,220 ราย ด้านผู้ที่ถูกกักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตุอาการจนครบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วไม่พบเชื้อสามารถให้กลับบ้านได้รวม 12,204 ราย เป็นคนไทย 182 ราย และ คนต่างด้าวรวม 12,022 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตยังคงเดิมจำนวน 7 ราย.

ข่าว-ไทยรัฐ