นิวลุค “อ่างศิลา” อวดโฉม ธันวาคมนี้ ตลาดกลางทะเลแห่งแรกของไทย

123

ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา 1 ใน 14 ท่าเทียบเรือประมงในสังกัดองค์การสะพานปลา ก่อสร้างเมื่อปี 2501 ตามข้อเรียกร้องของชาวประมง จ.ชลบุรี ให้บริการขนถ่ายสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ของ จ.ชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง ต่อมาได้พัฒนาเป็นตลาดสัตว์น้ำสำหรับนักท่องเที่ยว จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำมีชีวิต ผลิตภัณฑ์ประมง แปรรูป สร้างรายได้ให้แก่ ชุมชนอ่างศิลาและจังหวัดไม่น้อยกว่าปีละ 200 ล้านบาท

แต่ด้วยอายุการใช้งานมายาวนานกว่า 60 ปี องค์การ สะพานปลาจึงมีโครงการปรับโฉมท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลาใหม่ เพื่อพัฒนาและยกระดับให้เป็นตลาดสินค้าสัตว์น้ำที่มีมาตรฐานสากล ถูกสุขลักษณะเทียบชั้นตลาดสัตว์น้ำของต่างประเทศได้ พร้อมกับผลักดันให้เป็น destination จุดหมายปลายทางของการช็อปปิ้งอาหารทะเล สินค้าสัตว์น้ำ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือจุดเช็กอินแห่งใหม่ของ จ.ชลบุรี

ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) เผยถึงความคืบหน้าโครงการที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2560 ว่าขณะนี้การก่อสร้างโครงการตลาดประมงอ่างศิลา รวมถึง พัฒนาท่าเทียบเรือ และตลาดประมงอ่างศิลา ภาพรวมคืบหน้าไปกว่า 90% แล้ว พร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในต้นเดือนธันวาคม 2563 นี้

“การปรับโฉมใหม่ครั้งนี้ นอกจากพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นแหล่งรวมสินค้าสัตว์น้ำขนาดใหญ่ ภายใต้คอนเซปต์ “แกะกุ้ง กินปู ดูปลา อ่างศิลา ชลบุรี” ที่แบ่งโซนการขายออกเป็นหลากหลายโซน รวมร้านค้ากว่า 316 แผงแล้วยังจะเปิดพื้นที่ให้ชาวประมงพื้นบ้านนำเรือมาจอดเทียบท่า ขายอาหารทะเลและสินค้าสัตว์น้ำนานาชนิดด้วย

นอกจากนั้น ยังชูจุดขายความเป็น Fish Marketing Organization ตลาดปลากลางทะเลแห่งแรกในประเทศไทย ด้วยการทำทางเดินยื่นไปในทะเลยาวกว่า 300 เมตร นอกจากได้ชิม ช็อป อาหารทะเลคุณภาพ สด สะอาด ถูกสุขอนามัย ปลอดสารฟอร์มาลิน เน้นมาตรฐานความปลอดภัยเป็นหลัก ในราคาที่เป็นธรรมแล้ว บรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการสัมผัสประสบการณ์ช็อปปิ้งกลางทะเล ก็น่าจะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั้งกลุ่มคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี ซึ่งคาดว่าน่าจะสร้างเงินสะพัดไม่น้อยกว่าปีละ 3,000 ล้านบาท”

ข่าว-ไทยรัฐ